Ingen kampanje for øyeblikket.OPPLÆRING BIL MED STOR HENGER-BE/B96

For å få en naturlig progresjon i opplæringen, er den inndelt i 4 trinn:


Dette trinnet er dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B.

For førerkort for bil og bil med stor tilhenger, kan man velge å kjøre med manuell- eller automat-giring. Før man kan avlegge førerprøve for BE, må eleven ha gyldig sertifikat for personbil (klasse B).

Obs! Du må søke om utvidet førerkort før du kan bestille førerprøve. Du kan gi fullmakt til oss til å bestille førerprøve for deg

Kontakt oss