Kursoversikt

Pris er 700,- pr person

Om opplæringen

Kurset er 2 delt, med 45 min teori og 45 min praktisk sikring av last.
Teoridelen er fast oppsett med gjennomgang av lover og regler, samt gjennomgang av ulike metoder å sikre lasten på.
I den praktiske delen skal eleven øve på å sikre:

 

         Paller med sandsekker

         Rør og material

 

Han skal også lære om ulike typer sikringsutstyr, og konsekvensen ved feil/utelattsikring av gods. Han skal også få oppleve i demonstrasjon av usikkert last, og bli bevist viktigheten av at all last må sikres.

Det som er som ulempe er at elever som har kl C1 (opptil 7 500kg) er fritatt dette kurset, mens elever som innehar kl C har gjennomført et mer omfattende Lastsikringskurs.

Det medfører at elever som har kl C1 mangler viktig kunnskap som er en naturlig del  av førerprøven, og bør selv om en er fritatt for kurset, gjennomføre dette.