Om opplæringen

Hvis du er under 25 år, og skal starte kjøreopplæring på MC, må du enten ha gjennomført Trafikalt grunnkurs eller inneha førerkort i annen førerkortklasse.  Er du over 25, kan du starte kjøreopplæring uten Trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørke demo før eventuell førerprøve. Videre må du - uansett alder - gjennomføre MC-kurset, før du kan starte den praktiske del av opplæringen. MC-kurset er på 3 undervisningstimer.

Opplæringen gjennomføres i samsvar med læreplaner fastsatt av myndighetene. Hovedfokus er sikkerhet og at elevene skal føle seg trygge før de slippes ut på veien på egenhånd.

Og husk: Ta med Trafikalt grunnkurs-bevis og legitimasjon (eller førerkort om du har det) til alle kjøretimer!

Obligatorisk undervisning

• Teorikurs MC
• 2 timer trinnvurdering
• Sikkerhetskurs på bane (klasse A og A2)
• Sikkerhetskurs på veg

Hvis du har førerkort i klasse A1 fra før, og skal ta førerkort i klasse A eller A2, må du gjennomføre Sikkerhetskurs på bane, trinnvurdering på trinn 2 og trinn 3 og Sikkerhetskurs på veg. I tillegg må du gjennomføre praktisk prøve ved Trafikkstasjonen.

Skal du oppgradere fra A2 til A, kan du gjennomføre et 7 timers kurs etter 2 år. Ønsker du å oppgradere før det har gått 2 år, og du har fylt 24, må du gjennomføre praktisk førerprøve i tillegg til kurset.

A2 Mellomtung

Dette er ny førerkortklasse fra 19. januar 2013, og erstatter tidligere mellomklasse. Opplæringskravet er det samme som for klasse A (tung MC), men med noe redusert omfang på Sikkerhetskurs på veg. 

Overgang fra klasse A2 til A forutsetter at du minimum har  hatt 2 års førerrett i klasse A2. I tillegg må du gjennomføre et 7 timers obligatorisk kurs. Hvis du ønsker klasse A før det har gått to år, må du i tillegg gjennomføre ny, praktisk prøve.

Klassen gjelder motorsykkel med effekt inntil 35 kW og effekt/vekt inntil 0,2 kW/kg. Den gjelder MC med eller uten sidevogn, samt trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW.

MC - Kl A1

Obligatorisk opplæring


Dette trinnet må være gjennomført før du kan starte med mc-opplæringen.

MC - Kl A

Obligatorisk opplæring


Dette trinnet må være gjennomført før du kan starte på mc-opplæringen.