OPPLÆRING PERSONBIL - KLASSE B

For å få en naturlig progresjon i opplæringen, er den inndelt i 4 trinn:


Før du kan starte opplæring ved trafikkskole eller privat øvelseskjøring, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Målene i kurset handler om:

  • Risikoforståelse og forståelse for trafikken som system

  • Betydningen av holdninger og livssyn

  • Innsikt i egne holdninger og vurderinger

  • Krav til privat øvelseskjøring og betydningen av mengdetrening

  • Førstehjelp relatert til trafikkulykker (4 timer)

  • Mørkekjøringsdemonstrasjon (3 timer)

Kurset er obligatorisk ved første gangs ervervelse av førerkort for alle under 25 år. Har du fylt 25 år må du gjennomføre førstehjelp og mørkedemo før den praktiske del av førerprøven.

For førerkort for bil, kan man velge å kjøre med manuell – eller automat-giring

OBS! Du må søke om førerkort før du kan ta teorieksamen og førerprøve. Mer info og elektronisk søknad finner du HER.