B (Personbil)

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

10 timer teori
1.500,-
Førstehjelp:
650,-
Mørkedemo:
1.200,-

Trinn 2 - Tekniske ferdigheter

Timer etter behov:
695,-
Trinnvurdering 1 time:
695,-

Trinn 3

Sikkerhetskurs bane (ekskl. gebyr)
4150,-
Timer etter behov:
695,-
Trinnvurdering 1 time:
695,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs veg:  
7330,-

Førerprøve

Oppvarmingstime og leie av bil til førerprøven:

2.250,-

Totalsum obligatorisk opplæring (eksl. Trinn 1)
15120,-

*)  Forskuddsbetaling på kr. 15000,- gir rabatt på 1100,-


Gebyr NAF

Baneleie ved sikkerhetskurs bane:
1.240,-


Gebyrer Statens vegvesen

Teorieksamen:
640,-
Praktisk eksamen:
1100,-
Førerkortutstedelse:  
300,-
Foto:
80,-


Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:
2.120,-BE/B96 (Bil med stor henger)

Trinn 2

Trinnvurdering 1 time:
730,-
Timer etter behov:
730,-

Trinn 3

Trinnvurdering 1 time:
730,-
Timer etter behov:
730,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs veg:  
2250,-
Lastsikringskurs:  
750,-

Førerprøve klasse BE

Leie av bil og tilhenger til førerprøve:
2150,-


Totalsum obligatorisk opplæring, klasse BE:
6610,-
Totalsum obligatorisk opplæring, klasse B96:
4460,-Gebyrer Statens vegvesen

Førerprøve BE:
930,-
Utstedelse av nytt førerkort:  (BE-KODE 96):
300-
Foto:
80,-
Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:    
1310,-A - A1 - A2 (MC)

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

10 timer teori:
1500,-
Førstehjelp:    
650,-
Mørkedemo:
1200,-

Trinn 2

Obligatorisk teorikurs:  
1450,-
Trinnvurdering (kl. A - A1 - A2):
910,-
Timer etter behov:
910,-

Trinn 3

Sikkerhetskurs i trafikk kl. A1
3620,-
Sikkerhetskurs i presis kjøre-teknikk på bane kl. A - A2, 4 timer:
3940,-
Trinnvurdering kl. A - A1 - A2:
910,-
Timer etter behov:  
910,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg kl. A, 8 timer:
6060,-
Sikkerhetskurs på veg kl. A2, 5 timer:
4520,-
Sikkerhetskurs på veg kl. A1, 5 timer:
4520,-


Førerprøve

Leie av sykkel til førerprøve:
2050,-
Oppvarmingstime:
910,-


Fra A1 til A2, 2 timer teori/kjøring, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på veg
10260,-
Fra A2 til A, 7 timer kurs
5750,-


Totalsum obligatorisk opplæring klasse A 
13270.-
Totalsum obligatorisk opplæring klasse A2
11730,-
Totalsum obligatorisk opplæring klasse A1
11410,-


Fra A1 - A2

Trinn 2 - 3

Timer etter behov:
910,-


Trinn 3

Sikkerhetskurs på bane i presis kjøreteknikk, 4 timer:
3940,-
Trinnvurdering 1 time:
910,-


Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg, 5 timer:
4450,-


Fra A1 - A

Trinn 2 - 3

Timer etter behov:
910,-


Trinn 3

Sikkerhetskurs på bane i presis kjøreteknikk, 4 timer:
3940,-
Trinnvurdering 1 time:
910,-


Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg, 8 timer:
6060,-


Gebyrer NAF

Sikkerhetskurs på bane trinn 3:   
1000,-


Gebyrer Statens vegvesen

Oppkjøring:
1120,-
Teorieksamen:
640,-
Førerkortutstedelse:
300,-
Foto:

80,-

AM146 (Moped) 

Trinn 2

Obligatorisk teorikurs 3 timer:
800,-
Timer etter behov  (2 - 3 elever):
330,-
Trinnvurdering 1 time (1 elev):
860,-


Trinn 3

Timer etter behov ( 2 - 3 elever ):
330,-
Sikkerhetskurs i trafikk 4 timer:
1200,-
Trinnvurdering 1 time (1 elev):
860,-


Trinn 4

Timer etter behov (2 - 3 elever ):
330,-
Sikkerhetskurs på veg 4 timer:
1200,-


Leie av moped under opplæring
800,-
Totalsum obligatorisk opplæring inkl. leie av moped
5720,-


Gebyrer Statens vegvesen

Teoretisk førerprøve:
640,-
Førerkortutstedelse:  
300,-
Foto:
80,-
Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:    
1020,-

AM 147 (Mopedbil)

Trinn 2

Timer etter behov:
680,-
Trinnvurdering 1 time:
680,-

Trinn 3

Sikkerhetskurs i trafikk 6 timer:
4080,-
Timer etter behov:
680,-
Trinnvurdering 1 time:
680,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg 4 timer:  
2720,-
Timer etter behov:  
680,-

Totalsum obligatorisk opplæring: 10 880,-


Gebyrer Statens vegvesen

Teoretisk førerprøve:
640,-
Førerkortutstedelse:  
300,-
Foto:
80,-
Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:    
1020,-