B (Personbil)

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

10 timer teori
1.600,-
Førstehjelp:
750,-
Mørkedemo:
1.300,-

Trinn 2 - Tekniske ferdigheter

Timer etter behov:
720,-
Trinnvurdering 1 time:
745,-

Trinn 3

Sikkerhetskurs bane (ekskl. gebyr)
4450,-
Timer etter behov:
720,-
Trinnvurdering 1 time:
745,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs veg:  
7950,-

Førerprøve

Oppvarmingstime og leie av bil til førerprøven:

2.450,-

Totalsum obligatorisk opplæring (eksl. Trinn 1)
16340,-

*)  Forskuddsbetaling på kr. 15000,- gir rabatt på 1100,-


Gebyr NAF

Baneleie ved sikkerhetskurs bane:
1.260,-


Gebyrer

Teorieksamen:
640,-
Praktisk eksamen:
1100,-
Førerkortutstedelse:  
300,-
Foto:
80,-
Ikke møtt/for sen avbestilling:300,-
Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:
2.120,-BE/B96 (Bil med stor henger)

Trinn 2

Trinnvurdering 1 time:
755,-
Timer etter behov:
755,-

Trinn 3

Trinnvurdering 1 time:
755,-
Timer etter behov:
755,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs veg:  
2310,-
Lastsikringskurs:  
770,-

Førerprøve klasse BE

Leie av bil og tilhenger til førerprøve:
2500,-


Totalsum obligatorisk opplæring, klasse BE:
7090,-
Totalsum obligatorisk opplæring, klasse B96:
4590,-Gebyrer 

Førerprøve BE:
930,-
Utstedelse av nytt førerkort:  (BE-KODE 96):
300-
Foto:
80,-
Ikke møtt/for sen avbestilling:
                                                                                                                                                        300,-
Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:    
1310,-A - A1 - A2 (MC)

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

10 timer teori:
1600,-
Førstehjelp:    
750,-
Mørkedemo:
1300,-

Trinn 2

Obligatorisk teorikurs:  
1550,-
Trinnvurdering (kl. A - A1 - A2):
955,-
Timer etter behov:
935,-

Trinn 3

Sikkerhetskurs i trafikk kl. A1
3800,-
Sikkerhetskurs i presis kjøre-teknikk på bane kl. A - A2, 4 timer:
4120,-
Trinnvurdering kl. A - A1 - A2:
955,-
Timer etter behov:  
935,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg kl. A, 8 timer:
6450,-
Sikkerhetskurs på veg kl. A2, 5 timer:
4820,-
Sikkerhetskurs på veg kl. A1, 5 timer:
4820,-


Førerprøve

Leie av sykkel til førerprøve:
2250,-
Oppvarmingstime:
935,-


Fra A1 til A2, 2 timer teori/kjøring, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på veg
10860,-
Fra A2 til A, 7 timer kurs
6240,-


Totalsum obligatorisk opplæring klasse A 
14030.-
Totalsum obligatorisk opplæring klasse A2
12400,-
Totalsum obligatorisk opplæring klasse A1
12080,-


Fra A1 - A2

Trinn 2 - 3

Timer etter behov:
935,-


Trinn 3

Sikkerhetskurs på bane i presis kjøreteknikk, 4 timer:
4120,-
Trinnvurdering 1 time:
955,-


Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg, 5 timer:
4820,-


Fra A1 - A

Trinn 2 - 3

Timer etter behov:
935,-


Trinn 3

Sikkerhetskurs på bane i presis kjøreteknikk, 4 timer:
4120,-
Trinnvurdering 1 time:
955,-


Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg, 8 timer:
6450,-


Gebyrer NAF

Sikkerhetskurs på bane trinn 3:   
1000,-


Gebyrer 

Oppkjøring:
1120,-
Teorieksamen:
640,-
Førerkortutstedelse:
300,-
Foto:

80,-
Ikke møtt/for sen avbestilling:
                                                                                                                                                        300,-

AM146 (Moped)

Trinn 2

Obligatorisk teorikurs 3 timer:
860,-
Timer etter behov  (2 - 3 elever):
355,-
Trinnvurdering 1 time (1 elev):
885,-


Trinn 3

Timer etter behov ( 2 - 3 elever ):
355,-
Sikkerhetskurs i trafikk 4 timer:
1380,-
Trinnvurdering 1 time (1 elev):
885,-


Trinn 4

Timer etter behov (2 - 3 elever ):
355,-
Sikkerhetskurs på veg 4 timer:
1380,-


Leie av moped under opplæring
850,-
Totalsum obligatorisk opplæring inkl. leie av moped
6240,-


Gebyrer 

Teoretisk førerprøve:
640,-
Førerkortutstedelse:  
300,-
Foto:
80,-
Ikke møtt/for sen avbestilling:
                                                                                                                                                        300,-
Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:    
1020,-

AM 147 (Mopedbil)

Trinn 2

Timer etter behov:
695,-
Kurs i grunnleggende kjøretøybehandlinh                                                                                                                                                      2820,-
Trinnvurdering 1 time:
695,-

Trinn 3

Sikkerhetskurs i trafikk 6 timer:
4180,-
Timer etter behov:
695,-
Trinnvurdering 1 time:
695,-

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg 4 timer:  
2820,-
Timer etter behov:  
695,-

Totalsum obligatorisk opplæring: 11 210,-


Gebyrer 

Teoretisk førerprøve:
640,-
Førerkortutstedelse:  
300,-
Foto:
80,-
Ikke møtt/for sen avbestilling:
                                                                                                                                                        300,-
Totalsum gebyrer til Statens Vegvesen:    
1020,-